ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Lưu ý:

1.Chỉ sử dụng tài khoản Email UEL để đăng nhập hệ thống. Đăng xuất (thoát) các tài khoản email google khác nếu như đang sử dụng.
2.Nhấn nút thoát mỗi khi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để bảo mật tài khoản cá nhân của mình.
Hướng dẫn
 
 
 
Trường Đại Học Kinh Tế - Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3 7244 555
Phát triển bởi IT-UEL